O nás


História firmy siaha do roku 1999, keď v Košiciach vznikla pobočka zahraničnej firmy. Zaoberala sa diagnostikou a s tým súvisiacimi servisnými činnosťami na Slovensku. Neskôr firma ukončila pôsobenie na slovenskom trhu a my sme sa osamostatnili. Činnosť súčasnej firmy je založená na základe získaných poznatkov a skúseností mnohoročnou prácou v širokom medzinárodnom kolektíve niekoľkých kancelárií. Naše skúsenosti sme rozširovali a neustále rozširujeme účasťou na medzinárodných konferenciách z oblasti diagnostiky.

Zákazníka síce často nezaujíma, akou metódou sa problémy odhalia, chce mať stroj v poriadku. Ale aby sme vedeli odhaliť a odstrániť relatívne široké spektrum chýb strojov, neustále rozširujeme naše poskytované diagnostické služby a metódy.

Filozofia firmy je založená na poskytovaní komplexnej služby pri odstraňovaní problémov strojov a zariadení. Pre zákazníka je najdôležitejší výsledok našej práce – odhalenie a odstránenie príčin porúch, aby technika bola bez problémov. To sa stalo aj mottom našej práce.